Striekané izolácie a zateplenie.

Aplikácia a využitie

Strechy – Fasády – Haly – Nádrže – Základy – Podkrovia – Terasy – Steny – Bazény – Pivnice – Podlahy

Spoľahlivá tepelná a zvuková izolácia špeciálne prispôsobená špecifickým potrebám pre vnútorné zateplenie.
striekana pena icona
PUR 10
Mäkké otvorené peny - Podkrovie a steny
Kvalita materiálu
5/5
Inovatívna technológia striekanej penovej izolácii účinne izoluje všetky plochy, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť voči zaťaženiu.
penova izolacia icon
PUR 30
Stredne tvrdé uzavreté peny - Podkrovie a základy
Kvalita materiálu
5/5
Špecializovaná striekaná penová izolácia so zvýšenou pevnosťou a nízkym koeficientom prestupu tepla.
penova izolacia icon
PUR 50
Tvrdé uzavreté peny - Strechy a podlahy
Kvalita materiálu
5/5

Striekaná izolácia s otvorenou alebo uzavretou štruktúrou buniek?

Obidva izolačné systémy ponúkajú významné výhody oproti bežne používaným izoláciám ako je vata alebo fúkaná celulóza. Penová izolácia zamedzí prieniku vzduchu, vytvorí kompaktnú bariéru, vyplní trhliny, medzery a ťažko dostupné miesta, má nemenné izolačné vlastnosti.

Striekaná penová izolácia s uzavretou štruktúrou buniek mnohonásobne spevní podklad, alebo miesto, kde je aplikovaná. Zabráni prieniku vlhkosti a má vynikajúce izolačné vlastnosti v polovičnej hrúbke oproti iným bežne používaným izoláciám.

Tabulka penova izolacia

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R

V roku 2013 vstúpila do platnosti novelizovaná technická norma STN 73 0540:2012 zameraná na tepelnú ochranu budov. Táto norma v náväznosti na smernice Európskej únie, týkajúce sa energetickej hospodárnosti, stanovila nové, podstatne vyššie odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií obvodových plášťov budov.

Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované) a po roku 2020 budú platiť cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie ako normalizované (požadované). Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.   

STN tab
Návrat hore